Rymdblomma

Djurkommunikation

Djuren behöver jag inte träffa personligen.

Jag kommunicerar med djuren oftast på distans, eftersom de är mer lugna i sin hemmiljö.

Det kan bli för mycket dofter o. dyl. som kan distrahera dem.